Wentylacja

 

 

Wentylacja jest to wymiana powietrza pomiędzy pomieszczeniami wentylowanymi a przestrzenią zewnętrzną. Prawidłowo działający system wentylacji zapewnia skuteczną wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże. Jest ono niezbędne nie tylko do oddychania, ale także do efektywnej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze do spalania np. kominek, kuchenka gazowa.

 

Nieprawidłowo działająca wentylacja powoduje szereg widocznych i odczuwalnych skutków.

 

Do objawów widocznych zalicza się:

 • pleśń występująca na ścianach pomieszczeń,
 • parę wodną wykraplającą się najczęściej na szybach okien,
 • wyczuwalna znaczna wilgotność powietrza,
 • ciąg wsteczny na kratkach wentylacyjnych,
 • wyczuwalny zapach pleśni, potraw, spalin, dymu itp.

Natomiast do objawów odczuwalnych przez użytkowników można zaliczyć:

 • zmęczenie, częste bóle głowy,
 • alergie,
 • podrażnienia błon śluzowych,
 • choroby układu oddechowego.

Wentylacja dzieli się na następujące rodzaje:

 • grawitacyjna - wykorzystuje różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym,
 • naturalna - polega na wymianie powietrza wykorzystując przeciąg,
 • mechaniczna– czyli sterowana wymiana powietrza za pomocą wentylatorów,
 • hybrydowa - wykorzystuje różnicę ciśnień, a dodatkowo wspomagana jest przez różnego rodzaju nasady wentylacyjne.

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana wentylacja nie tylko zapewnia poprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach, ale również zmniejsza koszty ogrzewania, nakładów poniesionych na inwestycję, a nawet koszty serwisowania urządzeń wentylacyjnych.

 

W nowo projektowanych budynkach wykonanie sprawnie działającej wentylacji nie jest tak skomplikowane jak w przypadku  budynków modernizowanych, gdzie system wentylacji należy odpowiednio zaadaptować.

 

 

 

Facebook MAVENT