Pompy ciepła

 

 

Pompy ciepła to nowoczesne źródło ciepła stosowane głównie w energooszczędnych budynkach. Ich działanie polega na pobieraniu ciepła z otoczenia, które następnie kierowane jest do pomieszczeń. Pompa ciepła może pobierać ciepło z takich źródeł jak: powietrze, woda czy ziemia.

 

Najczęściej stosowane pompy to:

  • gruntowe (glikol / solanka / woda,),
  • wodne (woda/woda, woda/powietrze),
  • powietrzne (powietrze/woda, powietrze/glikol, powietrze/powietrze).

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania pompy ciepła można również podzielić na:

  • elektryczne,
  • olejowe,
  • gazowe.

Dobór dolnego źródła ciepła dla pompy ma nie tylko wpływ na jej końcową efektywność i eksploatację, ale również na poniesione podczas budowy koszty. Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną przy zastosowaniu ogrzewania niskotemperaturowego jakim jest powszechnie stosowane ogrzewanie podłogowe.

 

Wielkość oraz moc pompy ciepła powinna być dobrana według łącznych strat ciepła dla budynku oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.


Straty ciepła zależne są nie tylko od współczynnika U [W/m2K] przegród budowlanych, ale również od kształtu i geometrii budynku.


Podczas projektowania lub montażu pompy ciepła należy zastanowić się nad wprowadzeniem również innych energooszczędnych systemów obniżających łączne zapotrzebowanie budynku na ciepło. Pompa ciepła może współpracować np. z solarami lub kotłem grzewczym.

 

Wyróżnia się cztery rodzaje eksploatacji urządzenia:

  • Tryb monowalentny – pompa ciepła pokrywa wówczas 100% zapotrzebowania na ciepło w budynku, bez konieczności współpracy z innymi źródłami ciepła. Rozwiązanie to stosuje się głównie dla pomp ciepła typu grunt-woda w budynkach o wysokim standardzie energetycznym.
  •  Tryb monoenergetyczny – oznacza, że pompa ciepła pokrywa 90% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Praca urządzenia jest dodatkowo wspierana elektrycznym źródłem ciepła. Ten tryb znajduje zastosowanie dla pomp typu ciepła solanka-woda i powietrze-woda w budynkach modernizowanych.
  • Tryb biwalentny alternatywny – oznacza, że pompa ciepła pokrywa 60-80% zapotrzebowania na ciepło budynku. Przy temperaturach poniżej 0oC efektywność tego urządzenia znacząca się obniża. Z tego względu zostaje ona zastąpiona innym źródłem ciepła. Przy tym trybie pompa ciepła może działać we współpracy z kotłem gazowym lub stałopalnym.
  • Tryb biwalentny równoległy - oznacza, że pompa ciepła pokrywa 60-80% potrzeb, a przy niskich temperaturach dołączane zostaje drugie źródło ciepła. Ten wariant znajduje zastosowanie przy współpracy pomp z urządzeniami o dobrej regularności (np. kotły gazowe z modulowaną mocą), które płynnie dostosowują się do bieżących potrzeb cieplnych.

 

Facebook MAVENT