Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

 

 NFOŚiGW opracowując program dopłat do kredytów hipotecznych na budowę lub zakup domów energooszczędnych, wprowadził dwa standardy budynków: NF40 i NF15. Pierwszy z nich jest popularnie nazywany energooszczędnym, drugi natomiast pasywnym. Oznaczenia cyfrowe określają maksymalny, jednostkowy wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wskaźnik określany jest w jednostkach kWh/ (m2 x rok). Zaproponowane standardy odnoszą się do budynków mieszkalnych zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych.


Przy właściwie zaizolowanym i uszczelnionym budynku spełniającym wymagania NF15, wyposażonym w tradycyjną wentylację grawitacyjną straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego mogą wynosić nawet 80%. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zapotrzebowania na energię do ogrzewania jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu systemu pozwalającego na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Najbardziej powrzechnym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z systemem rekuperacji ( tzw. rekuperacja ). Szacowana graniczna efektywność temperaturowa odzysku ciepła przy zastosowaniu tego typu urządzeń dla budynków jednorodzinnych, projektowanych w III strefie klimatycznej, powinna wynosić nie mniej niż 90% (NF15) lub 85% (NF40).


 

Poza rekuperacją istotny wpływ na końcowe zapotrzebowanie na energię mają również układy i instalacje ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku ogrzewania wymagania dotyczą minimalnych sprawności instalacji c.o. tj. sprawność przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania, a także sprawność wytwarzania energii dla poszczególnych rodzajów paliw. Ponadto, niezbędne jest wyposażenie instalacji w automatykę pogodową oraz lokalną.

 

Jako firma projektowo wykonawcza jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła, wod-kan) spełniających wymogi NFOŚiGW, które jednocześnie będą dostosowane indywidualnie do każdego budynku oraz potrzeb Inwestora.

 

Świadectwa energetyczne

 

Certyfikat energetyczny (inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej) to precyzyjna informacja o stanie energetycznym budynku. Określa jego klasę energetyczną, czyli energochłonność wyrażoną ilością energii w kWh na 1 m2 w roku. Obowiązek sporządzania certyfikatów energetycznych dla nowych, sprzedawanych i wynajmowanych budynków wprowadza z dniem 1 stycznia 2009 r. znowelizowana Ustawa „Prawo Budowlane” wraz z poźniejszymi zmianami.


W przypadku nowych budynków obowiązek dostarczenia certyfikatu posiada inwestor, natomiast w przypadku sprzedaży lub wynajmu sprzedający/wynajmujący. Dla budynków oddawanych do użytkowania dokument taki składa się wraz z wnioskiem otrzymania pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przy sprzedaży i wynajmie – dołącza się go do dokumentacji do aktu notarialnego sprzedaży lub przedstawia do wglądu w przypadku najmu.


Świadectwo energetyczne jest to:

  • dokument wymagany prawem przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę nazywany projektowaną charakterystyką energetyczną,
  • dokument wymagany prawem w przypadku oddawania budynku do użytkowania po zakończeniu procesu budowy bądź rozbudowy,
  • dokument niezbędny podczas sprzedaży nieruchomości,
  • dokument zawierający istotne informacje nt. potencjalnych możliwych działań w celu zmniejszenia kosztów użytkowania danego obiektu budowalnego poprzez ograniczenie jego energochłonności.
  • dokument stanowi informację, czy dany obiekt budowalny (budynek) jest energooszczędny.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując najnowsze oprogramowanie komputerowe BDEC Professional. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zasadami bezpieczeństwa nasze pliki wsadowe przechowywane są na serwerach dostawcy oprogramowania przez okres 10 lat.

 

Współpraca NFOŚiGW i BOŚ w ramach programu Prosument

W dniu 26 lutego 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Prosument zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska umowę na udostępnienie środków na realizację mikroinstalcji OZE przez klientów indywidualnych, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.


Celem programu Prosument są przede wszystkim promocja ekologicznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii. Decydując się na kupno oraz instalację urządzeń działających na bazie OZE, przyszli producenci energii nie tylko zmniejszą koszty energii elektrycznej, ale będą mogli także sprzedawać jej nadwyżkę do sieci.Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje zakup i montaż sześciu rodzajów instalacji, które produkują energię elektryczną na potrzeby już istniejących lub dopiero realizowanych budynków mieszkalnych z OZE. Wśród nich wymienia się: kolektory słoneczne, małe wiatraki, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, a także układy mikrokogeneracyjne.


W zależności od rodzaju instalacji dofinansowanie może wynosić od 20 do 40%. Klienci mogą liczyć także na pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na koszty kwalifikowane. Niewątpliwą zaletą współpracy z placówkami banku jest możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji, a także firmy montażowej z ofert dostępnych na rynku.


Efektywność finansową inwestycji w instalacje OZN w ramach programu najlepiej ilustruje poniższy przykład. Przyjmując, że koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wynosi 24 tys. zł, to uzyskując 40-proc. dotację można otrzymać 9,6 tys. zł. Pozostałą część kosztów, czyli 14,4 tys. może pokryć piętnastoletnia 1-proc. pożyczka. Dodatkowo, należy uwzględnić przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek, które wynoszą 1 tys. zł. Ponadto, czas eksploatacji mikroinstalacji produkujących prąd wynosi średnio 20-25 lat.

zestawy promocyjne - nie czekaj kup już dziś!

Jeśli należysz do grona ludzi dbających o komfort miejsca, w którym mieszkasz i nie jest Ci obojętne ile płacisz za rachunki ogrzewania budynku, a jednocześnie dbasz o środowisko? To skorzystaj z naszej promocji. Złóż zapytanie ofertowe na zakup i montaż centralki rekuperacyjnej, zestawu solarnego lub pompy ciepła, a otrzymasz dodatkowy rabat.

Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła

Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem, serwisem instalacji wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji oraz pompami ciepła. Łódź, Poddębice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Uniejów czy też cała Polska nie ma to znaczenia; świadczymy usługi wszędzie tam gdzie klienci doceniają wysoki standard usług w niskiej cenie.

Facebook MAVENT